Bluetooth 100 metreye kadar kablosuz olarak cihazlar arasında veri transferi yapan bir tür iletişim teknolojisidir. Bluetooth 1994 yılında telekonomisyon üreticisi Ericsson tarafından RS-232 kablolarına alternatif kablosuz olarak başladı.Daha sonra 1998 yılında kurulan Bluetooth özel ilgi grubu tarafından geliştirildi. Bu Grup (Ericsson,IBM,Intel,Nokia,Toshiba) ile dahada geliştirilerek uluslar arası standart olarak IEEE 802.15.1’in bir parçası oldu.

Bluetooth ilkesi radyo dalgalarına dayalıdır, Bluetooth’u açtığınızda 2.4 GHZ civarında radyo frekansı vericisi etkinleştirilir. Aktivasyon sırasında birinci cihaz ile ikinci cihazda aynı tüm sinyalleri izleyerek iki cihazda aynı frekansda birbirini taklit eder, cihazlar biribirini keşfettikten sonra birinci cihaz verici, ikinci cihaz alıcı görevi üstlenir.Bu durumda cihaz geniş bant kullanımına karşıdirenç sağlayan özel bir FHSS algoritması kullanarak iletir. Bluetooth frekansı saniyede 1600 kez ani olarak değişir ve mevcut 79 frekansdan bir diğerine atlar.Dolayısıyla birkaç çift alıcı verici çifti yan yana çalışsa dahi birbirini müdahile edemezler.

Bu algoritma sistemin ve bilgilerin korunması için yapılmış bir çalışmadır. Ses (kablosuz müzik seti vb.) verileri iletilirken ses direk aktarım sağlanırken normal dosyalarda işlemci parçacığı bilgiyi bellekte depolayarak işlemi tamamlama görevi görür.

Bluetooth genel olarak mutfak araçları dahil, arabalar cep telefonu müzik seti ses sistemleri, bilgisayarlar hemen hemen her yerde denilebilecek kadar yaygın bir teknolojidir.